Rejestracja czasu pracy

Jak skutecznie monitorować czas pracy pracowników?

Rejestracja czasu pracyWielu właścicieli firm dąży do optymalizacji ich funkcjonowania poprzez wprowadzanie różnych systemów online. Jednym z nich jest rejestracja czasu pracy (RCP), która umożliwia sprawne monitorowanie czasu pracy pracowników. To prosty w obsłudze system internetowy usprawniający ewidencję godzin pracy osób zatrudnionych, wyliczanie wynagrodzeń, nadgodzin itd. Jest to, innowacyjny rejestrator czasu pracy z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy z każdej branży, bez względu na ich wielkość.

Co można zaliczyć do zalet RCP – rejestracji czasu pracy online

Jest to znaczne obniżenie kosztów ponoszonych na obsługę pracowników:

  • Dokładna a zarazem automatyczna kalkulacja takich schematów w organizacji pracy jak: praca w nadgodzinach, praca zmianowa, w weekendy itd.
  • Zwiększenie dyscypliny pracy, poprzez kontrolę: spóźnień, nieobecności w pracy, przerw.
  •  Automatyczne zapisywanie wejść do pracy oraz wyjść, w tym również wyjść celach służbowych oraz prywatnych.
  • Uproszczone i przejrzyste sposoby powstawania listy płac osiągane za pomocą wygodnych opcji przesyłania danych do programów kadrowo-płacowych. Wyliczanie wynagrodzenia pracowników w stosunku do rzeczywistego czasu pracy.
  • Nieustanne monitorowanie dzięki funkcjom raportowania takim jak: karty pracy, raport pracowników spóźnionych oraz nieobecnych itp.

Zasadność korzystania z rejestracja czasu pracy (RCP)

Rejestracja czasu pracyAby osiągnąć maksymalne zyski z prowadzenia swojego biznesu, trzeba prawidłowo zarządzać czasem pracy swojego personelu. Przedsiębiorca musi dołożyć starań, aby zatrudnione przez niego osoby pracowały jak najbardziej efektywnie. I nie ma tutaj znaczenia charakter wykonywanej przez nich pracy: praca w biurze czy na linii produkcyjnej.

Obecnie stworzono taką możliwość dzięki RCP, ten rejestrator bardzo skutecznie monitoruje czas pracy pracowników, chroniąc przedsiębiorcę przed ponoszeniem strat. Korzystając z tego systemu, pracodawca ma możliwość rozliczania personelu z rzeczywistego czasu pracy. To znaczy otrzymuje on wiedzę, na temat efektywności pracy danych osób na ich stanowiskach pracy. Każdy kto korzysta już z RCP potwierdza, że produktywność pracy wzrosła w widoczny sposób.

Kodeks pracy a rejestracja czasu pracy (RCP)

Rejestracja czasu pracy (RCP) skutecznie realizuje zobowiązania jakie są zapisane w Kodeksie pracy:

  • Państwowa Inspekcja Pracy respektuje system RCP, dzięki czemu przedsiębiorca może zrezygnować z tworzenia papierowych list obecności.
  • Automatyczne tworzenie oraz drukowanie wszelkich wykazów dla dyrekcji firmy, kadr a także Państwowej Inspekcji Pracy. A dokładnie: list obecności pracowników, kart pracy, raportów, zestawień itp.
  • Szacowanie czasu pracy pracowników dokonywane jest na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy łącznie z wchodzącymi w życie nowelizacjami, z zachowaniem zapisów widniejących w regulaminach przedsiębiorstwa.

Rejestracja czasu pracySystem RCP jest skutecznym narzędziem zarówno w małych jak i dużych firmach. Można stwierdzić, że to idealny pomocnik, który zapewnia sprawne monitorowanie rzeczywistego czasu pracy personelu. Odpowiednie czytniki służą do odczytania informacji z kart pracowników, a to umożliwia proste porównanie czasu pracy w odniesieniu do obowiązującej normy. Dzięki temu produktywność personelu jest całkowicie mierzalna. Dział kadr lub pracodawca mogą przeglądać raporty online co jest bardzo wygodne. Terminale do rejestracji czasu pracy są urządzeniami pyłoszczelnymi i wodoodpornymi dzięki czemu będą działać na zewnątrz obiektu. Po zatwierdzeniu terminal powiadamia czy rejestracja czasu przebiegła prawidłowo.